Persbericht: Fire-Up International BV    Stand van zaken 23-06-2022

Veiligheid en duurzaamheid staat voor Fire-Up International BV voorop. We zijn geschrokken van de brand op 13 juni 2022. We hadden alle benodigde voorzieningen en voldeden daarmee aan de vergunning. Technisch onderzoek moet nog uitwijzen hoe dit precies kon gebeuren.

We spraken al eerder onze dankbaarheid uit voor iedereen die zich er voor heeft ingezet de schade te beperken. Graag herhalen we dat nog een keer. We zijn ook trots op onze medewerkers en hun veerkracht, van hen wordt veel gevraagd deze dagen.

Met onze producten laten we mensen op een verantwoorde manier genieten van hun barbecue of open haard. Gelukkig kunnen we onze productie snel weer opstarten. Wij hebben onze leveranciers hierover geïnformeerd. Het magazijn is helaas verloren gegaan en komt ook niet meer terug op deze locatie. We hebben op andere locaties alternatieven gevonden in afwachting van een permanente oplossing elders. Met onze distributie- en opslag partners zijn duidelijke werkafspraken gemaakt. Hiermee is dagelijkse afvoer van ons product geregeld.

In goed overleg met de gemeente Oisterwijk kijken we naar de toekomst van Fire-Up International BV op deze locatie.

Bogdan Costescu, General Manager


Safety and sustainability is paramount to Fire-Up International BV. We were shocked by the fire on June 13, 2022. We had all the necessary facilities and thus complied with the permit. Technical investigations have yet to determine exactly how this could have happened.

We have previously expressed our gratitude to everyone who has made an effort to limit the damage. We would like to repeat that again. We are also proud of our employees and their resilience, as much is asked of them these days.

Our products enable people to enjoy their barbecue or fireplace in a responsible manner. Fortunately, we can restart our production quickly. We have informed our suppliers about this. The warehouse has unfortunately been lost and will not return to this location. We have found alternatives at other locations pending a permanent solution elsewhere. Clear working agreements have been made with our distribution and storage partners. This regulates the daily disposal of our product.

In close consultation with the municipality of Oisterwijk we are looking at the future of Fire-Up International BV at this location.

Bogdan Costescu, General Manager


Persbericht: Stand van zaken Fire-Up International B.V. 15-06-2022